Υπεύθυνες Δηλώσεις.

Κατά τη διαδικασία συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων εγγράφων για την ολοκλήρωση της οριστικής διαγραφής και απόσυρσης του οχήματος μπορεί να χρειαστεί να συμπληρώσετε μια Υπεύθυνη Δήλωση ανάλογα την περίπτωση ή τις ελλείψεις του οχήματος σας.

Προσοχή:  Σε περίπτωση εταιρικού αυτοκινήτου οι Υπεύθυνες δηλώσεις συμπληρώνονται απο τον νόμιμοι/οι εκπρόσωπο/οι και απαιτείται σφραγίδα της εταιρείας.

Λίστα Υπεύθυνων Δηλώσεων

Γενικές Οδηγίες για εταιρείες

Στο Δελτίο αποστολής  τόπος προορισμού είναι ο Ασπρόπυργος Αττικής.

Στις Υπ. Δηλώσεις που συμπληρώνετε απαιτείται η σφραγίδα της εταιρείας σας και υπογραφή απο τον νόμιμο εκπρόσωπο/οι

Το Τιμολόγιο Πώλησης με σκοπό ανακύκλωση δεν έχει Φ.Π.Α. και θα πρέπει να το έχετε σφραγίσει με την αντίστοιχη σφραγίδα. "Άρθρο 39α: Υπεύθυνος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών".

Το Τιμολόγιο Πώλησης για το όφελος απόσυρσης έχει ΦΠΑ 23%.

 

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχω;

1.Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.

2.Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος (μπροστινή και πισινή). 

3.Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη (εάν είναι αλλοδαπός, το διαβατήριο του και η άδεια διαμονής του).

4. Βεβαίωση Καταβολής Τελών Κυκλοφορίας αν επιθυμείτε το όφελος απόσυρσης.

5.Στοιχεία του ιδιοκτήτη, όπως Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση,Τ.Κ. τηλέφωνο επικοινωνίας,το κλειδί του οχήματος, σε περίπτωση που το έχετε χάσει, ενημερώστε μας.

6.Υπεύθυνες δηλώσεις/ εξουσιοδοτήσεις προς την ΑΝΑΜΕΤ, για την ανάληψη όλης της διαδικασίας οριστικής διαγραφής και απόσυρσης, συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα. Μπορείτε να τις δείτε εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

 

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων