Γενικά θέματα για την ανακύκλωση αυτοκινήτων.

Γιατί να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Η ανακύκλωση των οχημάτων συνεισφέρει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, αφού η αξιοποίηση όλων των ανακυκλώσιμων υλικών, που θα αφαιρεθούν από τα οχήματα, επαναχρησιμοποιούνται για τη δημιουργία άλλων εξίσου χρήσιμων προϊόντων. «Επίσης, για κάθε όχημα το οποίο ανακυκλώνεται, αποφεύγεται η μόλυνση του περιβάλλοντος με την απόρριψη περίπου, 10 κιλών ορυκτελαίου, 3 κιλών οξέων μπαταρίας, 7 κιλών μολύβδου, 40 κιλών εύφλεκτων ελαστικών, 1 κιλού αμιάντου και πολλών ακόμα άκρως επιβλαβών ουσιών.»

«Επιπλέον αποδεσμεύονται αρκετές εκατοντάδες πολύτιμες θέσεις στάθμευσης που είναι κατειλημμένες από ακινητοποιημένα οχήματα και ανατροφοδοτούμε τη βιομηχανία με πρώτες ύλες, που προκύπτουν από την ανακύκλωση των διαφόρων μερών των παλαιών αυτοκινήτων.»

Είμαι υποχρεωμένος να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Από τη στιγμή που το αυτοκίνητο σας έχει φτάσει στο τέλος κύκλου ζωής του, πρέπει να ανακυκλωθεί από πιστοποιημένο φορέα. Αυτή η διαδικασία είναι υποχρεωτική, γιατί αποτελεί το μοναδικό τρόπο, ώστε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό καταστροφής, που θα επιτρέψει τόσο την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου, δηλαδή την παράδοση των πινακίδων, όσο και την απαλλαγή από κάθε οικονομική χρέωση, που επιβάρυνε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου μέχρι πρότινος. Επιπλέον μπορεί ο ιδιοκτήτης του ανακυκλωμένου αυτοκινήτου να χρησιμοποιήσει το όφελος της απόσυρσης για την αγορά νέου αυτοκίνητου απορρυπαντικής τεχνολογίας με σημαντική οικονομική ελάφρυνση.

Που θα απευθυνθώ για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου;

Εμείς, ως αδειοδοτημένος φορέας ανακύκλωσης, θα αναλάβουμε όλη τη διαδικασία ανακύκλωσης του οχήματός σας χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση για εσάς και με δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου σας στις εγκαταστάσεις μας.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχω;

Για να ενημερωθείτε για όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να έχετε για την ανακύκλωση του αυτοκινήτου σας πατήστε εδώ.

Τι είδους οχήματα μπορούν να ανακυκλωθούν;

Όλα τα οχήματα μπορούν να ανακυκλωθούν και να διαγραφούν οριστικά, αλλά το όφελος απο το κίνητρο της απόσυρσης το δικαιούνται μόνο τα  Ι.Χ αυτοκίνητα και ελαφριά φορτηγά. Tο όχημα θα πρέπει να είναι επιβατικό ή ελαφρύ φορτηγό (κυβισμού έως 3.500 κ. εκ. και μεικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων) ιδιωτικής χρήσης, η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2001. Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει να φέρει όλα τα μηχανικά και κατασκευαστικά του μέρη και να μην είναι ολικά κατεστραμμένο από ατύχημα, ή εμπρησμό.

Τι θα μου κοστίσει η ανακύκλωση του αυτοκινήτου μου;

Η ανακύκλωση του αυτοκινήτου σας δεν σας κοστίζει απολύτως τίποτα! Σας προσφέρουμε δωρέαν μεταφορά του οχήματος σας στις εγκαταστάσεις μας και μπορείτε και να επωφελειθείτε οικονομικά από το όφελος της απόσυρσης.

Μπορώ να παραδώσω το αυτοκίνητο μου στο Δήμο;

Δεν μπορείτε να παραδώσετε το αυτοκίνητο σας στο Δήμο. Μόνο αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης μπορούν να ανακυκλώσουν και να διαγράψουν οριστικά το αυτοκίνητο σας, προσφέροντας σας και το όφελος της απόσυρσης αν το δικαιούστε.

Τι είναι το όφελος από το κίνητρο της απόσυρσης και τι περιλαμβάνει;

 Όταν το όχημα που θέλετε να ανακυκλώσετε και να αποσύρετε πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις τότε δικαιούστε το όφελος της απόσυρσης, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε έκπτωση στα τέλη ταξινόμησης αγοράζοντας νέο αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για ολόκληρο το 2015. Η έκπτωση εξαρτάται από το κυβισμό και τη φορολογητέα αξία του καινούργιου αυτοκινήτου. Επιπλέον το όφελος της απόσυρσης μπορείτε να το μεταβιβάσετε.

Πότε δικαιούμαι το όφελος από το κίνητρο της απόσυρσης;

Το όφελος της απόσυρσης το δικαιούστε εάν το όχημα που θέλετε να αποσύρετε είναι επιβατικό ή ελαφρύ φορτηγό (κυβισμού έως 3.500 κ. εκ. και μεικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων) ιδιωτικής χρήσης. Η ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να είναι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 2001. Το αποσυρόμενο όχημα θα πρέπει να φέρει όλα τα μηχανικά και κατασκευαστικά του μέρη και να μην είναι ολικά κατεστραμμένο από ατύχημα, ή εμπρησμό. 

Σημείωση: Χρειάζετε να προσκομίσετε και την βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων