Χρήσιμες Πληροφορίες

Μάθε για την ανακύκλωση.
Η σημασία της ανακύκλωσης
Η "ξεχωρίστη" σημασία της ανακύκλωσης των αυτοκινήτων.
Ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων τείνει να ενισχύει και να βοηθά ιδρύματα και φορείς με την δράση των οποίων μπορεί να ταυτιστεί ή συνδέεται με κάποιο τρόπο με το σκοπό που εξυπηρετούν.
Τα μεγέθη της ανακύκλωσης αυτοκινήτων.
Πολλές φορές ειναι δύσκολο να αντιληφθούμε τα πραγματικά μεγέθη και τα οφελή που προκύπτουν από την ανακύκλωση ενός και μόνου αυτοκινήτου.
Πρωτοβουλίες των αυτοκινητοβιομηχανιών.
Στην εξέλιξη της ανακύκλωσης των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής συντέλεσαν και κάποιες πρωτοβουλίες που ανέλαβαν κάποιες από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενδεικτικά:
Το ξέρετε ότι μια μπαταρία αυτοκινήτου ανακυκλώνεται σε ποσοστό σχεδόν 98%;
Οι μπαταρίες μόλυβδου μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό σχεδόν 98% και αυτό χάρη στο κλειστό κύκλο ζωής που διαθέτουν.
Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων