Διαδικασία Οριστικής Διαγραφής - Απόσυρσης αυτοκινήτων που ανήκουν σε ιδιώτες.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος, χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 2. Πινακίδες κυκλοφορίας οχήματος (εμπρόσθια, οπίσθια). 
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας ιδιοκτήτη (εάν είναι αλλοδαπός, το διαβατήριο του και η άδεια διαμονής του).
 4. Στοιχεία του ιδιοκτήτη, όπως Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, Διεύθυνση,Τ.Κ. Τηλέφωνο επικοινωνίας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση/ εξουσιοδότηση προς την ΑΝΑΜΕΤ, για την ανάληψη όλης της διαδικασίας οριστικής διαγραφής και απόσυρσης, συμπληρωμένη και επικυρωμένη από τον ιδιοκτήτη του οχήματος στα ΚΕΠ ή σε αστυνομικό τμήμα. Μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ.
 6. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας από την εφορία, (μόνο στην περίπτωση απόσυρσης του οχήματος).
 7. Το Βιβλίο Μεταβολών οχήματος σε περίπτωση που πρόκειται για φορτηγό.
 8. Σε περίπτωση φορτηγού που υπάρχει προσωρινή ακινησία μας αρκεί η βεβαίωση ακινησίας απο το Υπουργείο Μεταφορών / Εφορία.

Ειδικές Περιπτώσεις:

 • Από τη στιγμή που δικαιούστε το όφελος απόσυρσης και επιθυμείτε να το πουλήσετε θα πρέπει να συμπληρώσετε και 3 ακόμη υπέυθυνες δηλώσεις, θα τις βρειτε στην κατηγορια Δικαιολογητικά

 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, το έντυπο, οι εξουσιοδοτήσεις και η φωτοτυπία ταυτότητας από τον κάθε ιδιοκτήτη χρειάζεται να τα προσκομίσετε ξεχωριστά.
 • Σε περίπτωση που λείπει η μια πινακίδα, χρειάζεται δήλωση απώλειας από την αστυνομία.

 • Εάν είναι καμένο χρειάζεται απόσπασμα από το βιβλίο συμβάντων της πυροσβεστικής.

 • Εάν το Ι.Χ έχει περάσει στην κατοχή σας από κληρονομιά πρέπει αφού έχει γίνει η αποδοχή κληρονομιάς , να περάσει η άδεια στο όνομα των κληρονόμων.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων