Ειδικά θέματα για την ανακύκλωση αυτοκινήτων.

Έχω χάσει την άδεια κυκλοφορίας/ έχει κλαπεί η άδεια κυκλοφορίας. Τι μπορώ να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επανέκδοσή της.

Αρχικά, θα απευθυνθείτε στα ΚΕΠ, όπου με την ταυτότητά σας θα συμπληρώσετε την σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος είναι εταιρεία Ο.Ε ή Ε.Ε, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Επιπλέον, όταν ο κάτοχος του οχήματος είναι εταιρεία Α.Ε ή Ε.Π.Ε, απαιτείται Φ.Ε.Κ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Έχουν κλαπεί οι πινακίδες. Μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Ναι, μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο σας. Με μια υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναφέρετε ότι οι δυο πινακίδες του οχήματος έχουν κλαπεί και δεν κρατούνται από καμία δημόσια ή αστυνομική αρχή.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Είχα κάνει αίτηση προσωρινής ακινησίας μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;

Φυσικά και μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητό σας, για να προχωρήσετε στη διαδικασία θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος που το έχει θέσει σε προσωρινή ακινησία και επιθυμεί να πραγματοποιήσει οριστική διαγραφή, να αιτηθεί στην εφορία του για να μετατραπεί η προσωρινή ακινησία σε οριστική διαγραφή. Η Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκει, στέλνει υπηρεσιακά τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών του τομέα του και δίνει στον ιδιοκτήτη αντίγραφο το οποίο αναγράφει όλα τα στοιχεία της άδειας . Ο ιδιοκτήτης παραδίδει στον φορέα ανακύκλωσης το όχημα μαζί με το παραπάνω σημείωμα από την εφορία. Στην Υπηρεσία Μεταφορών παραδίδεται αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Καταστροφής μαζί με αυτό το σημείωμα από την εφορία.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Υπάρχει παρακράτηση κυριότητας. Μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο σας, θα πρέπει όμως ο κάτοχος του οχήματος να προβεί στην άρση της παρακράτησης στην αρμόδια υπηρεσία, πριν παραδώσει το αυτοκίνητο για ανακύκλωση.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Δεν έχω πληρώσει τέλη κυκλοφορίας μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητό μου;

Ναι μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο σας καθότι για την οριστική διαγραφή του οχήματος δεν απαιτείται βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας όμως για να πάρετε το όφελος της απόσυρσης πρέπει να τα έχετε πληρώσει.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Το αυτοκίνητο μου χαρακτηρίστηκε ως εγκαταλελειμμένο, τι μπορώ να κάνω;

Αν παρατηρήσετε ότι πάνω στο αυτοκίνητό σας υπάρχει το ειδικό αυτοκόλλητο του Δήμου θα πρέπει άμεσα να απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου που ανήκετε.

Ο Δήμος έχει πάρει το αυτοκίνητο μου τι μπορώ να κάνω;

Ο Δήμος για να έχει πάρει το αυτοκίνητο σας θα πρέπει πρώτα να το έχει χαρακτηρίσει ως εγκαταλελειμμένο. Θα πρέπει άμεσα να το αναζητήσετε πριν δοθεί σε ανακυκλωτή. Αν το αυτοκίνητο σας έχει ήδη δοθεί σε μονάδα ανακύκλωσης τότε θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους το συντομότερο δυνατό. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο όλα τα αυτοκίνητα που προέρχονται από Δήμους πρέπει να φυλάσσονται για 10 εικοσιτετράωρα πριν καταχωρηθούν στην ΕΔΟΕ.

Μπορώ να ανακυκλώσω ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες;

Το αυτοκίνητο μπορεί να ανακυκλωθεί αρκεί ο ιδιοκτήτης να έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες, έτσι:

Αν ο ιδιοκτήτης ειναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να το εκτελωνίσει

Αν ο  ιδιοκτήτης  είναι ξένος υπήκοος θα πρέπει να παραδώσει άδεια και πινακίδες στο αντίστοιχο προξενείο από όπου θα του δοθεί μια βεβαίωση ότι παραδόθηκαν οι πινακίδες για οριστική διαγραφή.

Η βεβαίωση αυτή επίσημα μεταφρασμένη μαζί με την άδεια και την ταυτότητα του ιδιοκτήτη σε φωτοαντίγραφο θα παραδοθούν στον φορέα ανακύκλωσης.

Στην συνέχεια ο φορέας ανακύκλωσης θα εκδώσει μια βεβαίωση παραλαβής την οποία υπογράφει ο ιδιοκτήτης.

Έπειτα ο ανακυκλωτής θα το καταχωρήσει στην ΕΔΟΕ και όταν εγκριθεί, θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Καταστροφής.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορώ να ανακυκλώσω ένα αυτοκίνητο που είναι εταιρικό;

Μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο έχοντας προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την νομική σύσταση της εταιρείας. Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεταβείτε στην ενότητα Σχετικά Έντυπα.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τι ισχύει όταν το αυτοκινήτο έχει κόκκινες πινακίδες;( μειωμένοι δασμοί)

Σε περιπτώσεις οχημάτων που έχουν δασμολογηθεί με μειωμένο δασμό ( πχ. πολύτεκνοι, ανάπηροι, ναυτικοί κλπ) εάν αναφέρει η άδεια μέχρι ποια ημερομηνία είναι αμεταβίβαστο το όχημα και αυτή η ημερομηνία έχει παρέλθει, τότε το όχημα παραλαμβάνεται κανονικά. Στη περίπτωση που δεν αναφέρεται στην άδεια μέχρι πότε είναι αμεταβίβαστο το όχημα, πρέπει ο ιδιοκτήτης να πάρει βεβαίωση από το τελωνείο. Στην περίπτωση αναπηρικού οχήματος χρειάζεται πάντα αποδέσμευση από το Τελωνείο.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορώ να αποσύρω ένα αυτοκίνητο που ανήκει σε ΜΚΟ;

Φυσικά και μπορείτε να αποσύρετε το αυτοκίνητο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο 21 3333 7777 ή ηλεκτρονικά στο contact@car4care.gr

Το αυτοκίνητο δεν είναι στο όνομα μου. Μπορώ να το ανακυκλώσω;

Φυσικά και μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο αρκεί να έχετε την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη/ων του και με υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση του/των προς τον φορέα ανακύκλωσης μπορούν να πραγματοποιηθούν όλες οι ενέργειες για την ανακύκλωση του οχήματος χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για εσάς.

Σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη ποιος μπορεί να ανακυκλώσει το αυτοκίνητο;

Οι νόμιμοι δικαιούχοι μπορούν να δώσουν το αυτοκίνητο  για ανακύκλωση αρκεί να υπάρχει  αποδοχή κληρονομιάς και να έχει εκδοθεί καινούργια άδεια κυκλοφορίας στο όνομα τους.

Υπάρχουν κληρονόμοι που έχουν μερίδιο στο αυτοκίνητο. Μπορεί να ανακυκλωθεί;

Μπορεί να ανακυκλωθεί το αυτοκίνητο, εαν προσκομιθούν υπεύθυνες δηλώσεις από όλους τους δικαιούχους.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Πως είμαι βέβαιος ότι το όχημα έχει διαγραφεί εντελώς από το όνομα μου;

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα σας αποστείλουμε το επίσημο Πιστοποιητικό Καταστροφής και το έγγραφο της Οριστικής Διαγραφής τα οποία πιστοποιούν ότι το όχημα έχει διαγραφεί από τα φορολογικά σας στοιχεία.

Υπάρχει οικονομική επιβάρυνση για να πάρω πίσω το αυτοκίνητο μου;

Το Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 (ΦΕΚ81Α/05.03.04) ορίζει ότι ο ανακυκλωτής μπορεί να χρεώσει για το κόστος απομάκρυνσης και αποθήκευσης του οχήματος στις εγκαταστάσεις του.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορώ να ανακυκλώσω ενα αναπηρικό όχημα;

Μπορείτε να ανακυκλώσετε το αναπηρικό σας όχημα. Θα πρέπει να καταθέσετε τις πινακίδες στη Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταφορών που εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας. Στη συνέχεια με το χαρτί της ακινησίας, θα απευθυνθείτε στο Τελωνείο του Πειραιά για να παραλάβετε μια Βεβαίωση Αποδέσμευσης.

Έπειτα με την βεβαίωση αυτη ,θα αλλάξετε την άδεια κυκλοφορίας ( όχι για κυκλοφορία) στο Υπουργείο Μεταφορών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε μας στο 21 3333 7777

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων