Μπορώ να ανακυκλώσω ένα αυτοκίνητο που είναι εταιρικό;

Μπορείτε να ανακυκλώσετε το αυτοκίνητο έχοντας προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ανάλογα με την νομική σύσταση της εταιρείας. Για να δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μεταβείτε στην ενότητα Σχετικά Έντυπα.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων