Είμαι υποχρεωμένος να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου;

Από τη στιγμή που το αυτοκίνητο σας έχει φτάσει στο τέλος κύκλου ζωής του, πρέπει να ανακυκλωθεί από πιστοποιημένο φορέα. Αυτή η διαδικασία είναι υποχρεωτική, γιατί αποτελεί το μοναδικό τρόπο, ώστε να αποκτήσετε το πιστοποιητικό καταστροφής, που θα επιτρέψει τόσο την αποταξινόμηση του αυτοκινήτου, δηλαδή την παράδοση των πινακίδων, όσο και την απαλλαγή από κάθε οικονομική χρέωση, που επιβάρυνε τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου μέχρι πρότινος. Επιπλέον μπορεί ο ιδιοκτήτης του ανακυκλωμένου αυτοκινήτου να χρησιμοποιήσει το όφελος της απόσυρσης για την αγορά νέου αυτοκίνητου απορρυπαντικής τεχνολογίας με σημαντική οικονομική ελάφρυνση.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων