Χρειάζεται να πληρώσω εγώ κάτι για την διαδικασία της ανακύκλωσης;

Δεν υπάρχει καμιά οικονομική επιβάρυνση προς εσάς. Εκτός εάν από το αυτοκίνητο σας λείπουν πολλά μηχανικά μέρη.

Σημείωση: Εάν από το όχημα σας λείπουν βασικά μηχανικά ή μεταλλικά μέρη, όπως προδιαγράφεται από το ΠΔ116/2004, η μονάδα ανακύκλωσης δικαιούται να χρεώσει τον ιδιοκτήτη. Η χρέωση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο. Το ύψος της χρέωσης είναι συγκεκριμένο και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων