Μετά την παράδοση του αυτοκινήτου μου για ανακύκλωση , έχω κάποιες άλλες νομικές υποχρεώσεις σχετικά με αυτό;

Όχι δεν έχετε κάποια άλλη νομική υποχρέωση όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανακύκλωσης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων