Μάθε για την ανακύκλωση.

Η σημασία της ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση είναι η μόνη διαδικασία, ιδέα και συμπεριφορά που μπορεί να συνδυαστεί με τόσες πολλές διαφορετικές δράσεις και ταυτόχρονα να έχει την μεγαλύτερη απήχηση στο κοινωνικό σύνολο ,ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου και κοινωνικής θέσης. Συχνά πραγματοποιούνται ενέργειες για να προβάλλουν και να προωθήσουν την ιδέα της ανακύκλωσης συνδυάζοντας την με άλλες περιβαλλοντολογικές και κοινωνικές δράσεις.


Η ανακύκλωση είναι η μέθοδος με την οποία επεξεργάζεται και επαναχρησιμοποιείται μερικά ή ολικά κάθε αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η ανακύκλωση βοηθά να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής , να ενισχυθούν οι «πράσινες» αστικές περιοχές και αειφόρος χρήση της γης. Χάρη στην ανακύκλωση μπορεί να επιτευχθεί ο σεβασμός στη φύση και στη βιοποικιλότητα, να αναβαθμιστεί η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος, η παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η επεξεργασία λυμάτων, η οικοκαινοτομία , η «πράσινη» απασχόληση, και τέλος να εξασφαλιστεί η ενεργειακή απόδοση ούτως ώστε να επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Η προστασία του περιβάλλοντος

Η ανακύκλωση παράλληλα με την προστασία του περιβάλλοντος προσφέρει και τόνωση στις τοπικές οικονομίες. Η προετοιμασία του εκάστοτε υλικού για ανακύκλωση απαιτεί τη χρήση περισσότερου εργατικού δυναμικού απ’ ότι η διαδικασία της αποτέφρωσης ή της υγειονομικής ταφής. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα πρέπει να ταξινομούνται και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον νόμο, ενώ τα μη ανακυκλώσιμα υλικά δεν υπόκειται σε κανενός είδους εξειδικευμένη επεξεργασία. Στην πραγματικότητα, οι βιομηχανίες που ασχολούνται με τη διαλογή και επεξεργασία ανακυκλώσιμων υλικών απασχολούν 10 φορές περισσότερο προσωπικό από ό, τι τα παραδοσιακά μέσα διάθεσης αποβλήτων. Η διαδικασία της ανακύκλωσης έχει πολλά στάδια και τα περισσότερα από αυτά πραγματοποιούνται σε τοπικές ανακυκλωτικές μονάδες, άρα περισσότερες θέσεις εργασίας στην εκάστοτε κοινότητα.

Τα προγράμματα ανακύκλωσης συμβάλλουν επίσης στη συνολική υγεία και ευημερία κάθε κοινότητας. Βιώσιμες επιχειρήσεις, ή εταιρείες που χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά, είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν περιβαλλοντολογικούς δεσμούς και οικολογική συνείδηση ή να δικτυωθούν σε περιοχές που έχουν έννομο συμφέρον για ανακύκλωση.

Ένας από τους κύριους λόγους που η ανακύκλωση είναι τόσο ευεργετική είναι ότι μειώνει την ποσότητα των αποβλήτων που απορρίπτονται μέσω αποτεφρωτήρων ή χωματερών. Δεδομένου ότι υπάρχει μια μεγάλη ποσότητα αποβλήτων που δημιουργούνται κάθε μέρα σε όλο τον πλανήτη, πρέπει να βρεθεί μια ουσιαστική λύση. Αν οι επόμενες γενιές συνεχίσουν να παράγουν νέα προϊόντα που μολύνουν συνεχώς τον αέρα, την γη, το νερό και γεμίζουν τις χωματερές , ο πλανήτης δεν θα μπορέσει να επιβιώσει.

Με την ανακύκλωση μπορούμε να εμποδίσουμε μεγάλες ποσότητες τοξικών και χημικών απόβλητων να μολύνουν το περιβάλλον, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να βοηθήσουμε στην μείωση των αερίων του θερμοκηπίου που καταστρέφουν την ατμόσφαιρα. Οι χώροι υγειονομικής ταφής είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που συμβάλλει στην έκκληση των αερίων του θερμοκηπίου. Η αποσύνθεση των απορριμμάτων παράγει μεθάνιο, το οποίο είναι περίπου είκοσι φορές πιο αποτελεσματικό από το διοξείδιο του άνθρακα στο να παγιδεύει τη θερμότητα στην ατμόσφαιρα της Γης. Έτσι, όλα τα απορρίμματα που πετάμε σε χώρους υγειονομικής ταφής έχουν άμεση επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία κάνει την ανακύκλωση να ακούγεται σαν μια πολύ καλή ιδέα !

Η ανακύκλωση έστω και ενός αυτοκινήτου είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά και για όσους επωφελούνται από αυτή, ακόμη και ένα όχημα είναι σημαντικό, ακόμη και μια εισφορά-δωρεά προς τον κοινωνικό φορέα της επιλογής σας έχει βαρύνουσα σημασία. Ανακυκλώνοντας το αυτοκίνητο σας προστατεύετε το περιβάλλον αλλά και τον συνάνθρωπο.
Δίνοντας το αυτοκίνητο σας για ανακύκλωση, με μια διαδικασία τόσο εύκολη και γρήγορη χωρίς να χάσετε χρόνο, χωρίς προσπάθεια, χωρίς έξοδα, βοηθάτε τους συνανθρώπους σας και ξεφορτώνεστε το παλιό σας αυτοκίνητο.

Προστατεύετε τον πλανήτη. Ακόμη και ένα αυτοκίνητο μπορεί να κάνει την «πράσινη» διαφορά.

Η ανακύκλωση των αυτοκινήτων.

«H ανακύκλωση του αυτοκίνητου είναι η διαδικασία με την όποια ένα αυτοκίνητο στο τέλος του κύκλου ζωής του αποσύρεται και αποταξινομείται, στην συνέχεια απορρυπαίνεται και αφαιρούνται τα μηχανικά μέρη, τα πλαστικά μέρη και τα ανταλλακτικά ενώ στο τέλος, ο σκελετός του αυτοκίνητου οδηγείται στον τεμαχιστή ( shredder) όπου και τελειώνει η διαδικασία της ανακύκλωσης.»

«Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες περίπου εννέα εκατομμύρια Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής ( Ι.Χ επιβατικά) ανακυκλώνονται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο μεγαλύτερο μέρος τους ανακυκλώνονται τα μέταλλα του αυτοκινήτου, με εκτιμώμενο ποσοστό 75% του συνολικού αυτοκινήτου , ενώ το υπόλοιπο 25% δηλαδή τα υπολείμματα από τον τεμαχισμό περιέχουν διάφορα μεικτά υλικά συμπεριλαμβανομένων και επικινδύνων ουσιών που δυστυχώς «εγκαταλείπονται» σε χωματερές. Η ρύπανση που προέρχεται από τη διάλυση , αν δεν αντιμετωπιστεί με τον κατάλληλο τρόπο, οδηγεί στην άναρχη υγειονομική ταφή των υπολειμμάτων του τεμαχισμού και αποτελεί μια από τις σοβαρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.

«Μάλιστα, τα επικίνδυνα απόβλητα που προέρχονται από ΟΤΚΖ αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται στην Ε.Ε. και καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. Η τάση παραγωγής των αποβλήτων από οχήματα είναι ανοδική και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2015 θα παράγονται περί τους 14 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων ετησίως.» (πηγή Ε.Ο.Α.Ν).

Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε η ανάγκη για την εκπόνηση μέτρων και ποσοτικών στόχων για την χρήση των ΟΤΚΖ. Τα μέτρα αυτά περιελάμβαναν τα ποσοστά των ορίων αποκατάστασης, επαναχρησιμοποίησης , ανακύκλωσης, καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να τηρεί κάθε αδειοδοτημένος φορέας ανακύκλωσης για την επεξεργασία των Οχημάτων Τέλους Κύκλους Ζωής.

Η ανακύκλωση των αυτοκινήτων στη χώρα μας.

«Στην Ελλάδα, με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) , τον Δεκέμβριο του 2004, ο ρυθμός ανακύκλωσης των ΟΤΚΖ άρχισε να παρουσιάζει αυξητικές τάσεις. Εκτός από τους ιδιώτες κατόχους παλαιών αυτοκινήτων και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν δραστηριοποιηθεί και συμβάλει στην απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων παλαιών αυτοκινήτων από τους δρόμους των πόλεων.» (πηγή Ε.Ο.Α.Ν).

Τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας , μια από αυτές ήταν η στροφή σε χρήση και άλλων υλικών για την κατασκευή αυτοκίνητων όπως είναι τα πολυμερή και το αλουμίνιο και να επεκταθεί η χρήση των μη σιδηρούχων, και σιδηρούχων μετάλλων. Όπου τα μη σιδηρούχα μέταλλα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικά λόγω των επιθυμητών ιδιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα το χαμηλό βάρος (π.χ., αλουμίνιο), η υψηλή αγωγιμότητα (π.χ., χαλκός) ,η μη μαγνητική ιδιοκτησία, η αντοχή στη διάβρωση (π.χ., ψευδάργυρος ) κ.τ.λ. Αυτό είχε ως συνέπεια για παράδειγμα, το αλουμίνιο να αποτελεί μέχρι σήμερα ένα από τα κύρια μέταλλα που απορρέουν από την διαδικασία της ανακύκλωσης των αυτοκινήτων και να επαναχρησιμοποιείται στην αυτοκινητοβιομηχανία .

«Από το 1997 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το θεσμικό πλαίσιο που επιπλέον υποχρεώνει τους κατασκευαστές οχημάτων να λαμβάνουν υπόψη, στον σχεδιασμό νέων οχημάτων, τη δυνατότητα ανακύκλωσης τους, όταν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.» (πηγή Ε.Ο.Α.Ν).
Με την ανακύκλωση των αυτοκινήτων επιτυγχάνεται σημαντικό ποσοστό ανάκτησης σιδηρούχων μετάλλων που αποτελούν σημαντική πηγή πρώτων υλών για τη δευτερογενή βιομηχανία μετάλλων. 

«Με βάση Ευρωπαϊκές μελέτες μπορεί να ανακτηθούν σημαντικές ποσότητες σιδηρούχων μετάλλων, όπως είναι ο χάλυβας και ο σίδηρος καθώς και πλαστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα νέα οχήματα πλέον χρησιμοποιείται περίπου 25% ανακυκλωμένος χάλυβας. Με τον τρόπο αυτό εξοικονομείται η εξόρυξη μη ανανεώσιμων ορυκτών και κατανάλωσης ενέργειας (η ανακύκλωση μετάλλων απαιτεί λιγότερη ενέργεια από ότι η παραγωγή τους). Επιπλέον η ανακύκλωση αυτοκινήτων τροφοδοτεί και άλλα συστήματα ανακύκλωσης (ελαστικά, μπαταρίες και ορυκτέλαια). Τέλος σημαντικά είναι τα οφέλη από την ανακύκλωση των καταλυτών (όπου ανακτώνται πολύτιμα μέταλλα όπως η πλατίνα και το ρόδιο).» (πηγή Ε.Ο.Α.Ν).

Η χρήση των ΟΤΚΖ μας δίνει και ένα σημαντικό ποσοστό από πλαστικά μέρη, ελαστικά , μπαταρίες που συνήθως χρησιμοποιούνται για το μόλυβδο τους, καταλύτες, συσσωρευτές κτλ, καθώς και ανακτάται ένα μικρό ποσοστό ενέργειας. Τέλος κάποια εξαρτήματα πωλούνται σαν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά (επαναχρησιμοποίηση).

«Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. όσον αφορά τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής είναι:
Ότι ένας σημαντικός αριθμός αυτοκινήτων σε κάποιες χώρες αποσυναρμολογούνται από μη αδειοδοτημένους χειριστές, οι οποίοι αφαιρούν τα επιθυμητά μέρη εγκαταλείποντας, χωρίς επεξεργασία, τα υπόλοιπα και μολύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Επιπλέον αρκετά αυτοκίνητα εγκαταλείπονται μόνιμα σε δρόμους και άλλους δημόσιους χώρους αντί να καταλήγουν στην ανακύκλωση.» (πηγή Ε.Ο.Α.Ν).

Η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία. «Οι επιπτώσεις από την μη ορθή ανακύκλωση οχημάτων αφορούν τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τα επικίνδυνα απόβλητα που εμπεριέχονται στα οχήματα. Τα απόβλητα αυτά είναι τα βαρέα μέταλλα, όπως ο μόλυβδος και το κάδμιο, που χρησιμοποιούνται εκτός από τις μπαταρίες και ως προσθετικά στα πλαστικά. Για παράδειγμα στις βαφές και τις κόλλες, περιέχεται εξασθενές χρώμιο και κάδμιο ενώ ο υδράργυρος, χρησιμοποιείται για τα μέσα φωτισμού. Τα υλικά αυτά μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική υποβάθμιση στο έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες. Επιπλέον τα επικίνδυνα υγρά ενός αυτοκινήτου όπως π.χ. το φρέον είναι δυνητικά ισχυρά αέρια του θερμοκηπίου και μπορούν να συμβάλλουν στην επιδείνωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.» (πηγή Ε.Ο.Α.Ν).

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων