Πρωτοβουλίες των αυτοκινητοβιομηχανιών.

  • Η Renault S.A ανέπτυξε μεθοδολογία για την ανάκτηση των ανταλλακτικών μερών μέσω της ανακύκλωσης των αυτοκινήτων που της επέτρεψαν τόσο τη συλλογή χρήσιμων και επαναχρησιμοποιούμενων μερών όσο και την ανάκτησης ενέργειας. 
  • Η PSA- Peugeot έχει ήδη από το 2002 σχεδιάσει έτσι τα αυτοκίνητα της ώστε να μπορούν να ανακυκλώνονται σε ποσοστό περίπου 90% και επιπλέον χρησιμοποιεί ήδη ανακυκλωμένα μέρη στη δημιουργία νέων αυτοκινήτων.
  • Η Adam Opel AG έχει υιοθετήσει στην στρατηγική της, την δυνατότητα ανάκτησης και ανακύκλωσης μερών τόσο για την επαναχρησιμοποίηση αυτών στη δημιουργία νέων αυτοκινήτων όσο και στο σχεδιασμό αυτών.
  • Η BMW έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα καταλληλότητας για ανακύκλωση, όπου εκεί εντάσσει τα αποσυναρμολογούμενα μέρη από τα ΟΤΚΖ.
  • Η Chrysler - Daimler στοχεύει στην απλούστευση της χρησιμοποίησης των υλικών μειώνοντας των αριθμό των πλαστικών μερών στη δημιουργία νέων οχημάτων.
  • Η Ford Motor Company έχει υιοθετήσει αυστηρούς περιορισμούς στη συλλογή επικίνδυνων ουσιών, σχεδιάζει τα αυτοκίνητα της με ανακυκλωτική ταυτότητα, και στοχεύει στην δυνατότητα ανακύκλωσης και νέων μοντέλων κάνοντας χρήση όλων των ανακυκλωμένων υλικών.
  • H Fiat έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα FARE που είναι επικεντρωμένο στην αποσυναρμολόγηση, στην επαναχρησιμοποίηση και στην ανάκτηση ενέργειας από τα υπολείμματα του τεμαχιστή. 
  • Η Volvo Car Corporation έχει ενστερνιστεί και αυτή με τη σειρά της το σχεδιασμό με στόχο της μελλοντική ανακύκλωση του αυτοκινήτου και την ανάκτηση ενέργειας.
Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων