Μπορώ να ανακυκλώσω το αυτοκίνητο μου που είναι κατεστραμμένο /τρακαρισμένο;

Όλα τα οχήματα μπορούν να ανακυκλωθούν, όμως για τη διαδικασία της απόσυρσης υπάρχουν προϋποθέσεις.

Σημείωση: Εάν από το όχημα σας λείπουν βασικά μηχανικά ή μεταλλικά μέρη, όπως προδιαγράφεται από το ΠΔ116/2004, η μονάδα ανακύκλωσης δικαιούται να χρεώσει τον ιδιοκτήτη. Η χρέωση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο. Το ύψος της χρέωσης είναι συγκεκριμένο και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων