Έχω χάσει την άδεια κυκλοφορίας/ έχει κλαπεί η άδεια κυκλοφορίας. Τι μπορώ να κάνω;

Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να προβείτε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την επανέκδοσή της.

Αρχικά, θα απευθυνθείτε στα ΚΕΠ, όπου με την ταυτότητά σας θα συμπληρώσετε την σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Στην περίπτωση που ο κάτοχος του οχήματος είναι εταιρεία Ο.Ε ή Ε.Ε, απαιτείται αντίγραφο καταστατικού με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Επιπλέον, όταν ο κάτοχος του οχήματος είναι εταιρεία Α.Ε ή Ε.Π.Ε, απαιτείται Φ.Ε.Κ συστάσεως και ανακοινώσεως μελών του Δ.Σ με έδρα, διάρκεια και νόμιμη εκπροσώπηση.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων