Τι ισχύει όταν το αυτοκινήτο έχει κόκκινες πινακίδες;( μειωμένοι δασμοί)

Σε περιπτώσεις οχημάτων που έχουν δασμολογηθεί με μειωμένο δασμό ( πχ. πολύτεκνοι, ανάπηροι, ναυτικοί κλπ) εάν αναφέρει η άδεια μέχρι ποια ημερομηνία είναι αμεταβίβαστο το όχημα και αυτή η ημερομηνία έχει παρέλθει, τότε το όχημα παραλαμβάνεται κανονικά. Στη περίπτωση που δεν αναφέρεται στην άδεια μέχρι πότε είναι αμεταβίβαστο το όχημα, πρέπει ο ιδιοκτήτης να πάρει βεβαίωση από το τελωνείο. Στην περίπτωση αναπηρικού οχήματος χρειάζεται πάντα αποδέσμευση από το Τελωνείο.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων