Τα μεγέθη της ανακύκλωσης αυτοκινήτων.

infographcar  Η μπαταρία του αυτοκινήτου: Περίπου το 98% των παλαιών μπαταριών μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Από το νόμο, οι μπαταρίες αυτοκινήτων θα πρέπει να καθαρίζονται πριν από τη διάθεση. Τα περιβλήματα τους αφαιρούνται και το πλαστικό τους χρησιμοποιείται για την δημιουργία νέων περιβλημάτων, ενώ ο μόλυβδος που περιέχουν οι μπαταρίες, τήκεται και επαναχρησιμοποιείται στην κατασκευή νέων πλακών των μπαταριών.

Μέταλλα:  Το 75%  του μέσου όρου του αυτοκινήτου αποτελείται από μέταλλα και τα μέταλλα μπορούν να ανακυκλωθούν ξανά και ξανά. Αφού  υποστούν ειδικές επεξεργασίες μπορούν εύκολα να επαναχρησιμοποιηθούν   αφενός στην κατασκευή νέων οχημάτων και αφετέρου σε διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας.

Πλαστικά: Περίπου το 10% του μέσου όρου του οχήματος είναι κατασκευασμένο από διάφορα πλαστικά, που μπορούν να αφαιρεθούν και στη συνέχεια  να επαναχρησιμοποιηθούν μέσα από μια διαδικασία καθαρισμού και τον τεμαχισμού

Ελαστικά και λάστιχα:  Τα ελαστικά του αυτοκινήτου μπορούν να ανακυκλωθούν και να χρησιμοποιηθούν ποικιλοτρόπως. Για παράδειγμα αν δεν είναι πολύ φθαρμένα μπορεί να τοποθετηθεί ένα καινούργιο στρώμα σε αυτά και να επαναχρησιμοποιηθούν, αν είναι πολύ  φθαρμένα μπορούν  με την ανακύκλωση τους  να χρησιμοποιηθούν σε ασφαλτοστρώσεις.

Γυαλί:  Το γυαλί έχει την μοναδική ιδιότητα να μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς.  Το γυαλί του παρμπρίζ αποτελεί μια πρόκληση για την ανακύκλωση του, δεδομένου ότι το γυαλί έρχεται σε δύο στρώματα με ένα διαφανές πλαστικό στρώμα μεταξύ των. Ευτυχώς, πρόσφατες τεχνολογίες, έχουν καταστήσει δυνατή την άρση αυτού του στρώματος και το χειρισμό του γυαλιού σύμφωνα με την κανονική διαδικασία.

Υγρά: Το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που λαμβάνεται από τα οχήματα που έχουν ανακυκλωθεί, χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Επιπλέον τα υπόλοιπα υγρά του αυτοκινήτου όπως τα υδραυλικά έλαια, τα υγρά φρένων  κτλ μπορούν να καθαριστούν, να φιλτραριστούν και μετέπειτα να ανακυκλωθούν.

Στη συνέχεια ο χειρισμός των επικίνδυνων υλικών, όπως  ο υδράργυρος ακολουθούν  ειδική διαδικασία ανακύκλωσης,  όπου αυτή  πραγματοποιείται σε μια εξέδρα απορρύπανσης, και τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια, πετρέλαιο, βενζίνη,  διαβρωτικά υγρά, ψυκτικό υγρό και υγρά φρένων σφραγίζονται σε δεξαμενές και  αποθηκεύονται σε ξεχωριστά σημεία για τη διάθεση τους . 

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων