Η "ξεχωρίστη" σημασία της ανακύκλωσης των αυτοκινήτων.

Έχει παρατηρηθεί ότι οι κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι επιδιώκουν να συνεισφέρουν και να εμπλακούν όσο το δυνατό περισσότερο προσφέροντας όχι απλά τα χρήματα τους αλλά και καταβάλλοντας προσωπικό χρόνο και μόχθο, για να υπηρετήσουν το σκοπό που πιστεύουν και αυτό γιατί αισθάνονται

  • Πιο «πλούσιοι» και κοινωνικά ενεργοί, καθότι η συνεισφορά τους σε όσους έχουν ανάγκη ενισχύει την δυνατότητα αλληλεγγύης αφού ακόμη και αυτοί που διαθέτουν «λίγα» επιδιώκουν να προσφέρουν «πολλά».
  • Μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και «υπηρέτες» ενός ανώτερου σκοπού. Όταν ένας άνθρωπος συνεισφέρει δίνοντας το αυτοκίνητο του για ανακύκλωση η κίνηση φαίνεται μικρή όταν όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι ενεργούν συμμετοχικά τότε δημιουργείται ένα πραγματικό ρεύμα αρωγής και ουσιαστικής βοήθειας.
  • Αισθάνονται συμμέτοχοι σε μια ανιδιοτελή εκστρατεία για την υποστήριξη αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Δυστυχώς οι περισσότεροι φορείς (κοινωνικοί και περιβαλλοντολογικοί) στηρίζονται σε εθελοντικές δράσεις ώστε να εξασφαλίσουν την υποστήριξη που χρειάζονται και αυτό καθιστά δυσκολότερη την βιωσιμότητα τους. Γι’ αυτό το λόγο το CAR4CARE προσπαθεί με την ανακύκλωση των αυτοκινήτων όχι μόνο να προστατέψει το περιβάλλον αλλά και να ενισχύσει έμπρακτα αυτούς τους φορείς.
  • Νιώθουν ότι αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Πολλές φορές μια καλή πράξη λειτουργεί αλυσιδωτά και όλο και περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να συμμετέχουν. Ιδιαίτερα δράσεις οι οποίες εύκολα απευθύνονται σε μεγαλύτερο κοινωνικό σύνολο έχουν και τα μεγαλύτερα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν κατανοούμε τη τεράστια σημασία της ανακύκλωσης.
  • Ότι είναι ευγνώμονες για όλα τα αγαθά που διαθέτουν και ότι είναι σε θέση να συνεισφέρουν τόσο στην διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος όσο και στην ενίσχυση των κοινωνικών φορέων.
Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων