Μπορώ να χρησιμοποιήσω το δικαίωμα απόσυρσης για να αγοράσω οποιοδήποτε όχημα επιθυμώ;

Μπορείτε να αγοράσετε καινούργιο Ι.Χ αυτοκίνητο ή φορτηγό νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οποιασδήποτε μάρκας.

Το όφελος της απόσυρσης από Ι.Χ αυτοκίνητο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε για την αγορά Ι.Χ αυτοκινήτου είτε για την αγορά φορτηγού, ενώ το όφελος της αποσύρσης προερχόμενο από φορτηγό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την αγορά άλλου καινούργιου φορτηγού.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων