Μπορώ να ανακυκλώσω ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες;

Το αυτοκίνητο μπορεί να ανακυκλωθεί αρκεί ο ιδιοκτήτης να έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες, έτσι:

Αν ο ιδιοκτήτης ειναι Έλληνας υπήκοος θα πρέπει να το εκτελωνίσει

Αν ο  ιδιοκτήτης  είναι ξένος υπήκοος θα πρέπει να παραδώσει άδεια και πινακίδες στο αντίστοιχο προξενείο από όπου θα του δοθεί μια βεβαίωση ότι παραδόθηκαν οι πινακίδες για οριστική διαγραφή.

Η βεβαίωση αυτή επίσημα μεταφρασμένη μαζί με την άδεια και την ταυτότητα του ιδιοκτήτη σε φωτοαντίγραφο θα παραδοθούν στον φορέα ανακύκλωσης.

Στην συνέχεια ο φορέας ανακύκλωσης θα εκδώσει μια βεβαίωση παραλαβής την οποία υπογράφει ο ιδιοκτήτης.

Έπειτα ο ανακυκλωτής θα το καταχωρήσει στην ΕΔΟΕ και όταν εγκριθεί, θα εκδώσει το Πιστοποιητικό Καταστροφής.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Χάρτης Ιστοσελίδων | Όροι Χρήσης | Η πολιτική μας για τα Cookies | Δήλωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων